MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

MUDr. Martin Stránský je profesorem na Yaleské univerzitě, USA, kde je dodnes primářem, současně je např. děkanem, přednostou i profesorem pro obor neurologie a klinická diagnostika a je i zakladatel projektu Prague Selective Program – největšího letního programu pro studenty medicíny na světě. V průběhu jeho více než 30 let zkušeností s medicínou nejen v České republice se jeho „koníčkem“ staly studie různých funkcí lidského mozku. Zajímá se o globální medicínu, včetně různých systémů léčení a je poradcem různých národních i nadnárodních organizací, v nichž se zaměřuje na zlepšení a zefektivnění péče. MUDr. Stránský se v současnosti převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.

Více informací zde