RNDr. Jan Rak, Ph.D.

Profesor kvantové fyziky Jan Rak se dlouhodobě zabývá propojením spirituality s kvantovou fyzikou. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a po získání doktorátu působil jako vědec v mnoha zemích světa, mimo jiné ve švýcarském CERNu. Věří v to, že náš způsob myšlení a vyjadřování se promítá do reality, tj. kvalita našeho myšlení rozhoduje o kvalitě našeho života. Profesor Jan Rak je přesvědčen, že si realitu vytváříme sami za pomoci našich myšlenek. „Každý si tvoří realitu svým myšlením, nebo spíš tím, na co upíná pozornost.“