MUDr. Jan Vojáček

Vystudoval Lékařskou fakultu UP v Olomouci, ale u klasické medicíny dlouho nevydržel. Nesouhlasil s přístupem k člověku jako ke stroji, který lze jednoduše opravit podle předem daného manuálu. Později vystudoval Funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii a v současné době má svoji vlastní soukromou praxi. Za pomoci funkční medicíny vede své pacienty k uzdravení a duševní rovnováze. Dle jeho slov i přístupu lze lidem pomoci se skutečně uzdravit pouze tehdy, když porozumí komplexnímu fungování lidského organismu a zároveň zná osobní příběh každého pacienta. Když chce lékař odhalit pravou příčinu nemoci, měl by disponovat praktickými nástroji k identifikaci skrytých příčin poruch fyziologické rovnováhy a zároveň být sám v rovnováze. Je autorem knihy “Umění být zdráv”, “Rozhodni se být zdráv” a další.

Více informací zde