Erich von Däniken

Erich von Däniken patří mezi nejuznávanější světové záhadology. Také ho řadíme mezi nejčtenější spisovatele literatury faktu na světě. Od vydání své první knihy Vzpomínky na budoucnost v roce 1968 napsal více než 40 knih. Čtenáři po celém světě si zakoupili přes 73 milionů výtisků. Stejnojmenný film z roku 1970 inspiroval populární seriál Vetřelci dávnověku. Seriál se z velké části opíral o Dänikenův výzkum. Švýcarský spisovatel spoluzaložil a je členem společnosti A.A.S.R.A. (Archaeology, Astronautics SETI Research Association). Tato společnost sdružuje zájemce o výzkum mimozemských civilizací a dávné historie lidstva. Jeho díla přeložili do více než dvaceti jazyků. V popularitě v tomto oboru ho zatím nikdo nepřekonal.